logoigodlo

O nas

O nas

Vector.png
Połączenie dwóch przedszkoli

Zgodnie z Uchwałą Nr 314/XLI/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie utworzenia Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu i nadania mu statutu z dniem 1 września 2021 roku tworzy się Zespół Miejskich Przedszkoli w Sierpcu z następujących publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc:

 

   1) Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”

   2) Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Czerwonego Kapturka

meteor.png
star_bg.png
meteor.png
planet.png
earth.png
INFORMACJE O ZESPOLE

Rada Pedagogiczna

Stanowi zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Tworzą oni ciepłą i przyjemną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach szkoleniowych i kursach, które podnoszą ich kwalifikacje.

 

 

Marzanna Kupniewska

Dyrektor – nauczyciel dyplomowany

Magister Wychowania Przedszkolnego, Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą i Kulturą, Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Edukacja Wczesnoszkolna z Nauczaniem Zintegrowanym, Oligofrenopedagogika.

Ewa Lisicka 

Wicedyrektor – nauczyciel dyplomowany

Magister Pedagogiki Korekcyjnej, Licencjat Edukacji Wczesnoszkolnej z Językiem Angielskim, Studia Podyplomowe – Gimnastyka Korekcyjna oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Terapią Sensoryczną, Pedagogika specjalna- Diagnoza i Terapia Pedagogiczna.

Danuta Borowska

Nauczyciel dyplomowany

Magister Wychowania Przedszkolnego, Studia Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna.

Ewelina Bronowska

Nauczyciel kontraktowy

Magister Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego.

Aleksandra Brzezińska

Nauczyciel kontraktowy 

Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Terapią Specyficznych Trudności w Uczeniu się, Studia Podyplomowe – Integracja Sensoryczna- Diagnoza i Terapia Dzieci, Pedagogika specjalna- Diagnoza i Terapia Pedagogiczna.

Anna Markowska

Nauczyciel kontraktowy

Magister Pedagogiki, Studia Podyplomowe- Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Kinga Jakubowska

Nauczyciel kontraktowy

Magister Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Studia Podyplomowe – Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera.

Katarzyna Jaworska

Nauczyciel mianowany

Magister Pedagogiki Terapeutycznej, Licencjat Edukacji Wczesnoszkolnej z Językiem Angielskim, Studia Podyplomowe – Taniec i Rytmika.

Ilona Gołębiewska

Nauczyciel kontraktowy

Magister Pedagogiki- Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną , Licencjat Pedagogiki Specjalnej- Pedagogika Terapeutyczna, Pedagogika Wczesnoszkolna, Studia Podyplomowe- Edukacja i Rewalidacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Oligofrenopedagogika oraz Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Uczniów ze Spektrum Autyzmu.

Ewa Mirosława Krydzińska

Nauczyciel dyplomowany

Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe- Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Terapia pedagogiczna, Pedagogika Korekcyjno – Kompensacyjna i Logopedia Szkolna.

Anna Malec

Nauczyciel dyplomowany

Magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe – Logopedia Ogólna, Sztuka- Plastyka i Muzyka w Szkole, Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna i Logopedia w Szkole, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie Oświatą.

Aleksandra Cichocka

Nauczyciel kontraktowy 

Magister Pedagogiki- Resocjalizacja z socjoterapią, Licencjat Pedagogiki- Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym, Studia Podyplomowe – Pedagogika Korekcyjno- kompensacyjna z Logopedią Szkolną.

Katarzyna Skarżyńska

Nauczyciel kontraktowy

Magister Edukacji Wczesnoszkolnej z Językiem Angielskim, Studia Podyplomowe – Oligofrenopedagogika; Rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Monika Michalska

Nauczyciel dyplomowany 

Magister Teologii.

Aneta Barańska

Nauczyciel początkujący

Magister Pedagogiki Ogólnej, Licencjat Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Marta Wierzbicka

Nauczyciel dyplomowany

Magister Psychologii.

Kamila Kwaśniewska

Nauczyciel mianowany

Magister filologii polskiej w specjalności literaturoznawczo- językowej, Licencjat filologii polskiej w zakresie logopedii nauczycielskiej z glottodydaktyką, Studia Podyplomowe- Logopedia.